Image 4
Stačí jedna zmluva
jedna implementácia

Výhody pre obchodníkov:

 • vysoká úroveň zabezpečenia,
 • plynulé spracovanie platieb online,
 • podpora 3D Secure bezpečnostných štandardov.

Výhody pre Vašich zákazníkov:

 • platba realizovaná bez poplatkov,
 • skrátenie dodacej lehoty tovaru,
 • vysoká úroveň zabezpečenia,
 • k dispozícii 24 hodín denne po celý rok.
Prebuďte svoj online! Jedna zmluva – jedna implementácia

Výhody pre obchodníkov:

 • online informácie o uskutočnenej platbe,
 • skrátenie času dodania tovaru/služby koncovému zákazníkovi,
 • finančne výhodnejšie podmienky ako u platobných kariet,
 • k dispozícii 24 hodín denne po celý rok.

Výhody pre Vašich zákazníkov:

 • platba prostredníctvom vlastného internetového bankovníctva,
 • skrátenie dodania tovaru/služby,
 • užívateľská podpora zo strany 24-pay pri realizácii platby,
 • istota, že tovar alebo služba budú dodané.
Prebuďte svoj online! Jedna zmluva – jedna implementácia

Výhody pre obchodníkov:

 • bez nevyhnutnosti zakladať si účet vo viacerých bankách,
 • rýchlejšie uskutočnenie transakcií ako pri klasických prevodoch,
 • okamžité potvrdenie o realizovaní platby,
 • minimálne riziko neprebraného tovaru/služby zo strany koncového zákazníka.

Výhody pre Vašich zákazníkov:

 • bez nevyhnutnosti, aby si u Vás zákazník zakladal účet,
 • bez spracovávania osobných údajov Vašich zákazníkov treťou stranou,
 • zrýchlenie prevodu finančných prostriedkov medzi Vaším zákazníkom a Vami,
 • užívateľská podpora zo strany 24-pay počas realizácie platby.
Prebuďte svoj online! Jedna zmluva – jedna implementácia

Bezpečnosť

Platobná brána 24-pay je prevádzkovaná na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska. Čítajte ďalej...

Informácie pre developerov

S platobnou bránou je možné komunikovať vo všetkých štandardných programovacích jazykoch – C, C++, objective C, Java, Python, PHP a podobne. Čítajte ďalej...